Thursday, March 02, 2017

ഞാനും നീയും ...


ഞാൻ നിന്നിലേയ്ക്കു ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ്
നമ്മുടെ ലോകം ഉണ്ടാവുന്നത്

നീ എന്നിലേയ്ക്കു  അലിയുമ്പോഴാണ്
ഞാൻ എന്നെ അറിയുന്നത്

ഞാൻ എന്നിലേക്കു തിരിയുമ്പോഴാണ്
ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നത് ,
നമ്മുടെ ലോകം ഉണ്ടാവുന്നത് !!!